Till salu

Djursholm

Ditt namn

Från epost:

Till epost:

Lokevägen 16

Unik möjlighet att förvärva en av få kvarvarande villatomter i Djursholm med bästa bostadsläge. Stor plan och lättbyggd hörntomt med soligt S/V-läge.

Observera att denna bostad är såld.

Typ:Tomt Tomtareal:1 600 kvm

Byggrätt: Fastigheten får bebyggas med:

1) max 1/9-del av tomtarealen om en villa uppföres i 2 plan, alltså max 177 m² x 2 = 354 m².
eller
2) max 1/8-del av tomtarealen om villan uppföres i 1 plan utan inredd vind = 200 m².

Eventuell sekundärbyggnad, uthus, garage el. liknande får uppföras utöver ytor enligt ovan om max 40 m².

Fritt att rita och uppföra valfritt hus efter eget tycke, ej husleverantörsbundet.

Tomten är belägen i uppvuxna gamla villakvarter.

VA-anslutningsavgifter (se även länk till Danderyds kommuns prislista):
Serviseavgift 47.766 kr.
Förbindelsepunktavgift 95.533 kr.
Tomtyteavgift 27,29 kr/m²
Våningsyteavgift 185,60 kr/m²

..

Byggnadstyp:
Tomt
Vatten och avlopp:
Vatten saknas, avlopp saknas.
Tomten
Plan lättbebyggd tomt idag med stora gräsmatteytor och gamla uppvuxna fruktträd. Tomten är omgärdad av staket. Hörntomt med Stockholmsvägen i S/O och Lokevägen i S/V.Tomtarea 1 600 m² (friköpt).
Per Lundman
Ansvarig mäklare
Per Lundman
per@vincent.se
070-566 57 00

KARTA

Senaste bostadsobjekten

Till toppen