Danderyds mest anlitade mäklareDjursholm | Stocksund | Danderyd | Enebyberg

Odinvägen 8 Djursholm


Unikt tillfälle att förvärva en av Gunnar Asplunds mest uppmärksammade byggnader, Villa Snellman, med perfekt bostadsläge i Djursholm. Totalyta 501 m²
Typ: Friliggande villa
Rum: 10 rum och kök, varav 5-6 sovrum
Boarea: 316 kvm. Areauppgifter enligt mätning.
Biarea: 185 kvm
Tomtareal: 2 591 kvm
Pris: 28 000 000 kr
Magnus Engdahl

Magnus Engdahl

Ansvarig mäklare
Anders Tjärnvall

Anders Tjärnvall

Fastighetsmäklare

Bilder


Planritning


Entreplan

Övreplan

Källare

Karta


Beskrivning


Villa Snellman uppfördes 1917-1918 efter ritningar av Gunnar Asplund (1885-1940). Asplund räknas - även internationellt - till en av sin generations främsta arkitekter och Villa Snellman hör till en av hans mest uppmärksammade byggnader.

Den smala byggnadskroppen, åstadkommen genom en skicklig planlösning förkroppsligar och påverkade i hög grad den svenska 20-talsklassicismens arkitekturideal. Villan består av två förbundna huskroppar; den ena med två våningar och totalt nio rum samt den andra köksflygeln med en våning och tre rum. Köksflygeln står i 84 graders vinkel till huvudbyggnaden, vilket ger ett omslutande gårdsrum.

Huvudbyggnaden, som rymmer de flesta av villans funktioner, är påtagligt smal vilket ger en ljus interiör. Samtliga rum är placerade i söderläge. En genom tiderna särskilt beundrad detalj är fönstersättningen i trädgårdsfasaden med sin gradvisa allt större förskjutning mellan bottenvåningens och övervåningens fönster. Interiören är med sina tio kakelugnar, inbyggda skåp, snickerier etc in i detalj präglad av Asplund och har bevarats i så gott som ursprungligt skick.

I villan finns tio mycket vackra kakelugnar som alla ritats av Asplund. Fram till 1954 var ugnarna den huvudsakliga värmekällan i byggnaden som då övergick till oljeeldning med vattenburen värmespridning. 2005 borrades två energibrunnar om vardera 90 meter och oljan ersattes med bergvärme.

Villan uppfördes av byggmästare E. Nilsson i Ösby för Bankdirektör Emil Snellman. Snellman ägde emellertid inte fastigheten speciellt länge utan redan 1919 övergick den i familjen Björnstjernas regi som varade i över 50 år. 1971 överläts villan till familjen Andrén som nu, efter 50 egna år, beslutat att sälja. Köparen har därmed möjlighet att skriva nästa kapitel i villans historia. Villan kommer att bli ett högklassigt familjehem i många år för den kommande ägaren.

Familjen Andrén har tagit mycket väl hand om fastigheten och listan över varsamt utförda åtgärder är lång. 2005 platsbyggdes ett helt modernt Lidhults kök i gammal stil som uppfyller varje modern familjs önskan om bekvämlighet samtidigt som det passar mycket bra in i huset. Här finns en vacker och funktionell gas-spis från Ilve med två ugnar. Bänkskivor i granit, rostfritt och ask, två hoar med kranar från Dornbracht. Det ursprungliga skafferiet är bevarat och ett stort kylskåp har platsbyggts i en garderob (1200 liter). Under 2016 - 2018 byggdes en spa-avdelning i källaren och badrummet i övre plan totalrenoverades.

Sedan 1985 är byggnaden klassad som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Stockholm. Det innebär att byggnaden inte får rivas eller förändras till sitt yttre. I byggnadens inre får inte ingrepp eller förändringar ske utan godkännande från Länsstyrelsen. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller och underhållen skall utföras på så sätt att det kulturhistoriska värdet bevaras. Fastigheten är också nämnd som omistlig i Danderyds kommuns kulturmiljöhandbok.

Odinvägen är en obetydligt trafikerad gata med perfekt bostadsläge centralt i Djursholm. Gångavstånd till såväl skolor, barnomsorg, kommunikationer samt Djursholms torg.

Arkitektintresserad allmänhet som är nyfiken på att besöka fastigheten är varmt välkommen att anmäla sitt intresse för en visning som kommer att ske under hösten 2021. Anmälan sker genom epost till rundtur.villa.snellman@gmail.com. Vi ber om respekt för försäljningsprocessen.

Rumsbeskrivning


Såhär beskrev Asplund själv byggnaden:
"Byggnaden fick sjunka tillbaka till tomtens inre hörn för att lämna största möjliga markutrymme fritt och för att komma nära det stora vårdträdet, en ek av mäktiga dimensioner. Önskemålet att erhålla en mot yttervärldens blåst och blickar skyddad men mot aftonsolen och öppen gårdsplan gav byggnadens utbildning i en längs med sluttningen förlagd huvudflygel vinkel däremot och parallellt med tomtgränsen förlagd köksflygel. I den ungefär parallellt med huvudflygeln gående tomtgränsen avsågs att resas ett plank för spaljéfrukträdsodling.

Byggnaden är ett försök att lösa en modern bostad i en byggnad av 1½ rums bredd. Den förr i »parstugan» och dess avläggare använda typen av 1-rumsbredd torde knappast för moderna pretentioner på biutrymmen, värme och kommunikation vara tillfredsställande. Och den ofta använda typen av 2 eller 2½ rums bredd medför stundom en del olägenheter såsom brist på sol eller vacker utsikt i ett eller annat rum, mörka korridorer i övervåningen och över huvud taget mindre tillgång på ljus.

Funderingar i denna riktning ledde till att alla rummen förlades i fil utefter fasaden mot trädgården under det att mot gårdssidan förlades förstuga, huvud- och tjänartrappa, serveringsrum samt, i övre våningen, gång eller galleri, badrum o. d. Sålunda ha alla såväl sällskaps- som sovrum kommit åt sol- och utsiktssidan. För att emellertid ändock få intim kontakt med gården drogs det centrala rummet, nedre hallen, tvärs genom byggnaden och fick med glasdörrar öppna sig mot densamma och förlades bottenvåningen så lågt över gårdsplanet som möjligt.

Entrén är så ordnad, att barnen när de komma hem snöiga eller smutsiga icke skola behöva beträda de finare rummen. Köksentrén skulle säkerligen mången husmoder hellre sett förlagd åt gårdssidan - för övervakningens skull -- men fick detta hänsyn här vika för önskan att få gården möjligast fredad."

"Rumshöjden är i bottenvåningen 2,6 m; i övre våningen ha sovrummen en höjd av 2,5 m, »galleriet» är 2,2 m och övre hallen 3,2 m hög. Det är kanske en lite nyckfull variation, som emellertid synes mig ha givit varje rum goda proportioner utan att helheten blivit orolig.

Interiörerna äro mycket enkelt hållna. Matsal, nedre hall, herrum, trappa och galleri äro limfärgade och sedan behandlade med stänkning eller marmorering. Den runda övre hallen är behandlad med stående panel med lister å såväl väggar som tak vilka betsats i djupt gråbrunt. Nedre hallens tak är träpanelat och avsågs att bemålas med landskaps- och figur-bilder i olja och mörka toner."

CMVILLA55D3GNHPB71OFNUU{tuid}

Byggnadssätt


Byggnadstyp: 1-2 plansvilla med källare
Byggnadsår: 1918
Mark: Natursten, Betong, Tegel
Grund: Grundsulor, krypgrund
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Enkupigt lertegel
Plåtarbete: Plåt
Fönster: 2-glasfönster med kopplad båge
Ventilation: Mekanisk frånluft och självdrag
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.
Uppvärmningssystem: Bergvärme

Renoveringar


2001
Omläggning yttertak

2004
Installation bergvärme

2005
Renovering av kök & köksentrén, lade om köksgolvet & golvet i köksentrén enligt originalritningar. Skåpen är utformade enligt originalritningar. Lådorna och handtagen utformades i stil med dem som finns i serveringsgången. En ny spiskåpa lät tillverkas i stil med originalritning. Fläkt och belysning installerades i kåpan. En liten helintegrerad frys installerades. Ett kylskåp byggdes i köksväggen för att vara i linje med arkitektens intention att alla förvaring är inbyggd i väggarna. Gasspis med elugnar installerades. En box för gasoltuber byggdes utanför södra köksfönstret. Diskmaskinen byttes ut till en helintegrerad. Köket och köksentrén tapetserades och skåpluckor, lådfronter & spiskåpan målades med linoljefärg.

2009
Renovering av handmålade tapeter i matsal, tvättat målning i galleri och trappor. Målat om entrén, serveringsgång samt ett par dörrar i originalnyans. Handmålad marmorering i matsalen + några skador reparerades av konservator. Konservatorerna tvättade också handmålade väggar i galleriet och innertrapporna. Samtidigt togs originalfärgen fram i entrén, serveringsgången samt på de flesta innerdörrarna. Dessa målades om i originalnyans. Snickerier i linoljefärg. Allt måleriarbete övervakades av byggnadsantikvarie.

2012
Installation av fiber. Sista sträckan kommer med i luftledning där den gamla teleledningen gick.

Lappat & målat innertak i ett par sovrum. Sprickor i pappspända tak reparerades och taken målades om.

2016-2017
Byggt SPA-avdelning i källaren, kompletterat med extra varmvattenberedare & ventilation. Rivit ut 70-talsbastu från källaren. Öppnat upp till vädringsfönster vid yttertrappen. Tagit bort gammalt betonggolv och bilat bort berg under golvet. Nya innerväggar och tak byggdes upp. Skåp & belysning installerades. Nytt betonggolv med golvvärme gjöts och ett badkar byggdes i betong. Väggar och golv ytbehandlades med infärgad mikrocement. Nytt porslin och nya armaturer installerades. Utrymmet är förberett för installation av bastu eller ytterligare tvättutrustning.

Nya elcentraler

Installerat intern dränkbar pump under källargolvet i avvaktan på eventuell extern dränering.

2017
Besiktning kakelugnar

2017-2018
Byggt om badrum i övre plan. Omdisponering av handfat, toalett, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Nytt porslin, nya armaturer, belysning, tvättmaskin, torktumlare och ett stort kondenstorkskåp installerades. Rummet revs ner till stommen och byggdes om från grunden av våtrumscertifierat företag. Nytt klinkersgolv och nya kakelväggar. Ny elinstallation. Ventilationen flyttades. Nya glasväggar sattes upp för duschen. Nya platsbyggda skåp. Snickerier målades med linoljefärg.

2020
Köksgolvet och golvet i köksentrén slipades om och vitoljades.

Köket tapetserades om och snickerierna & spiskåpan i köket och köksentrén målades om med linoljefärg. Tapeterna är tidsenliga men inte original. Diskmaskinen byttes ut.

Bytt värmepump i bergvärmeanläggning

Tomten


Tomtarea: 2 591 kvm

Övriga utrymmen


Garagebyggnad från 1930-tal.

TV och bredband


TV: Via fiber Internet: Fiber

Driftskostnad


Uppvärmning: 25 000 kr
Försäkring: 19 000 kr
Vatten/avlopp: 11 200 kr
Hushållsel: 10 000 kr
Summa: 65 200 kr/år

Taxeringsvärde


Taxeringsvärde: 15 200 000 kr (fastställt 2018, värdeår 1929)
Byggnadsvärde: 6 200 000 kr
Markvärde: 9 000 000 kr
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Energideklaration


Status: Utförd
Datum: 2021-06-11
Prestanda: 80 kWh/m² år
Energiklass: E

Servitut/ planbestämmelser


Rättigheter / Gemensamhets-anläggningar: Förmån: Avtalsservitut: Ledning, 01-IM4-72/10017.1
Planbestämmelser: Stadsplan Tomtindelning Fråga Väckt Om Byggnadsminne Byggnadsminne

Intresseanmälan


Läs mer

Senaste bostadsobjekten